Bidden voor Veenendaal

Bidden voor Veenendaal

De actie ‘24 uur bidden voor Veenendaal’ is gehouden van 6 april t/m 3 mei. Met een grote groep mensen hebben we 24 uur per dag gebeden voor de hier genoemde onderwerpen. Deze actie is nu gestopt, maar we willen elkaar aanmoedigen om te blijven bidden voor onze plaats, ons land en de wereld.

Wanneer mijn volk, waarover Mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen.
2 Kronieken 7:14

Vanuit die houding van eerbied en ontzag voor de Schepper van hemel en aarde willen Hem danken, aanbidden en voorbede doen.
Wij bidden God dat dit coronavirus stopt in de naam van Jezus.

De samenleving is veranderd sinds het uitbreken van dit virus, maar onze God verandert niet. Hij is en blijft trouw

Wij bidden voor de huisartsen en hun medewerkers.
Bescherming, kracht en uithoudingsvermogen. De werkdruk is hoog en de artsen zijn voortdurend alert.

Ziekenhuis Gelderse Vallei

 • Doktoren 
 • Verpleging. Denk hierbij ook aan de IC-verpleegkundigen.
 • Ambulancepersoneel
 • Eerste hulp
 • Patiënten
 • Schoonmaakdiensten

Hulpverleners in de zorg
Zij mogen weinig tot geen fysiek aanraking hebben met hun cliënten/patiënten en dat is heel lastig.

Verzorgingshuizen
Dennenhorst
Zorggroep Charim (Engelenburgh, de Meent, Boveneind)
D’n Aok
De Koekoek

Organisaties Thuiszorg
Vitras, Curadomi en Agathos. Wijsheid om een goede balans te vinden tussen zorg en kans op besmetting.

Bemoediging

Zijn trouw is tot in eeuwigheid

Wij bidden voor politie en ordebewakers
Noem de namen die je kent

 • Respect van hun medeburgers.
 • Bid voor deze taakgroep om onderscheid in handelen.
 • Uithoudingsvermogen bij het draaien van veel diensten.
 • Bescherming van hun gezinnen.
 • Er is een toename van huiselijk geweld

Uitvaartverzorgers

 • Liefde en aandacht voor de nabestaanden om hen te helpen het afscheid in kleine kring mooi vorm te geven en dat binnen de voorschriften van het RIVM.

Ondernemers/zzp’ers in Veenendaal
Noem de namen die je kent. Voor sommigen staat hun bedrijf van de ene op de ander dag stil.

 • Hoop en moed voor de gedupeerden.
 • Er gaan veel bedrijven omvallen. Bid om weerbaarheid voor deze mensen.

Bemoediging

Ervaar je dat? leef eruit!

Wij bidden voor directie en leerkrachten van scholen

 • Noem de scholen in jouw buurt en namen van leerkrachten die je kent. Zij moeten eindeloos improviseren.
 • De scholen zijn weer opengegaan. Het zal voor kinderen en leerkrachten wennen zijn in deze veranderde vorm.

Kerken in Veenendaal

Wij danken:
In een kort onderzoek van Alpha Nederland blijkt dat veel mensen op zoek zijn naar zingeving. Alpha heeft in een korte tijd al 500 mensen instructie gegeven voor Alpha online. Er is veel beweging op de sites van Ik zoek God.nl en andere organisaties op internet gebied. De kerk online wordt druk bezocht. Dank voor deze mogelijkheden en bidt dat door deze periode heen veel mensen tot geloof komen.

Plaatselijke overheid

De voorbede uit 1 Timotheüs 2: 1-3 (HSV)
Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, ​gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker.

Bid voor onze burgemeester Gert-Jan Kats en de raad

 • Noem de namen die je kent van bestuurders uit de raad
 • Wijsheid om regels te versoepelen

Nederland en de regering
Er lag geen draaiboek voor een pandemie. Zijn nemen enorme beslissingen. Bid om wijsheid voor de regering. Deze namen zijn vaak in beeld:

 • Mark Rutte.
 • Hugo de Jonge
 • Fred Grapperhaus
 • Wopke Hoekstra
 • Arie Slob
 • Martin van Rijn

Instituten die dag en nacht werken om het vaccin te vinden.

 • Dat regeringen met wijs beleid financiën beschikbaar stellen voor deze wetenschappelijke onderzoeken
 • Bid voor een goede samenwerkingen tussen landen en organisaties en dat fondsen voldoende geld zullen doneren voor onderzoek en vaccinatieprogramma’s.

Wereld
Het coronavirus raast door de wereld. Wij leven in een land met een goede gezondheidszorg maar als we de berichten horen en lezen over de kampen en Afrika kunnen we alleen maar bidden: Heer ontferm U! De VN heeft net een bericht doen uitgaan dat zij 300.000 doden verwachten in Afrika.

Tot slot

Goed dat we zo met elkaar verbonden zijn in gebed. Geef dit initiatief door zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meebidden. Het email adres blijft ongewijzigd:

contact@24uurbiddenvoorveenendaal.nl

We houden de site wekelijk update en sluiten deze site eind juni.

Ria de Baat              Evangeliegemeente Regenboog-Zuid
Rinke Berg               Mozaïek 0318
Ronald Bouw           Bethelkerk
Bert Troost               Westerkerk